Urząd Gminy w Budzowie

Aktualizacja wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom  Ukrainy 

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 09-05-2022

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej w związku z działaniami wojennymi weszły w życie 30 kwietnia. (Dz.U. z 2022r, poz. 941)

Treść wniosku oraz ankieta weryfikacyjna do wniosku została zamieszczona poniżej w sekcji załączniku.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.