Urząd Gminy w Budzowie

Aktualizacja wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom  Ukrainy 

Kategoria: Komunikaty dla obywateli Ukrainy Opublikowano: 09-05-2022

Nowe przepisy dotyczące wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolite Polskiej w związku z działaniami wojennymi weszły w życie 30 kwietnia. (Dz.U. z 2022r, poz. 941)

Treść wniosku oraz ankieta weryfikacyjna do wniosku została zamieszczona poniżej w sekcji załączniku.