Urząd Gminy w Budzowie

Aktualizacja – JAK PRZECIWDZIAŁAĆ PRZEMOCY

Kategoria: Przemoc Opublikowano: 11-08-2017

Nie wolno biernie się przyglądać, kiedy ktoś wyrządza krzywdę drugiej osobie. Nie można godzić się na złe traktowanie, ból i cierpienie. Nikt nie zasługuje na to, by być bitym i znieważanym – niezależnie czy jest to kobieta, dziecko, osoba starsza czy osoba niepełnosprawna.

Jeżeli przemoc w rodzinie jest twoim udziałem albo borykają się z tym problemem twoi sąsiedzi, możesz zwrócić się po pomoc do różnych instytucji na terenie gminy, powiatu, województwa
i w całym kraju np.:

Na terenie gminy Budzów:

– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzowie telefon: 33 876 77 52

– Punkt Informacyjno– Konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie z terenu gminy Budzów działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budzowie w każdy wtorek i czwartek dyżur pełni pracownik socjalny w godzinach: 8.00 – 10.00 ,telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 52

Rodzaje oferowanej pomocy:

– udzielanie wsparcia ofiarom,

– kierowanie ofiar przemocy domowej oraz osób doświadczających przemocy do specjalistów
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej- Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej: mediatora, psychologa, terapeuty- usługi świadczone przez specjalistów są bezpłatne,

– współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki i inne udzielających pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy,

– pomoc w załatwianiu formalności,

– praca socjalna.

– Zespół Interdyscyplinarny- Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ( siedziba GOPS
w Budzowie ) telefon: 518 869 499 lub 33 876 77 52

Na terenie powiatu:

– Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 42, 34-200 Sucha Beskidzka Telefon: 33 874 52 11 lub 997

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej- Zespół Interwencji Kryzysowej
w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 31, 34-200 Sucha Beskidzka telefon: 33 874-21-01
( z siedzibą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej )PCPR- Zespół Interwencji Kryzysowej w Suchej Beskidzkiej świadczy bezpłatną pomoc specjalistów dla mieszkańców Gminy Budzów.

Zakres działania

– Interwencja kryzysowa ( w terenie)

– Mediacja rodzinna

– Oddziaływania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

– Oddziaływania terapeutyczne

– Hostel dla osób doświadczających przemocy

– Psychoedukacja w zakresie interwencji kryzysowej  i przeciwdziałania przemocy

– Działania motywacyjno- edukacyjne w zakresie pomocy osobom z problemem alkoholowym

Na terenie kraju:

– Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ Niebieska Linia„

infolinia; 801 120 002