Urząd Gminy w Budzowie

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Kategoria: Informacje Opublikowano: 10-02-2017

 Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego od 1 do 28 lutego 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

Do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą liczebność stada drobiu w gospodarstwie położonym na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, na dzień poprzedzający dzień otrzymania przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Wnioskodawcą pomocy może być producent rolny, który prowadził w 2016 r. gospodarstwo, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz będące mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Rekompensata będzie wypłacana do każdej sztuki drobiu utrzymywanego w gospodarstwie położonym na obszarze spełniającym w/w warunki przed otrzymaniem przez powiatowego lekarza weterynarii zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby. Stawki rekompensaty wynoszą: 25 zł – za indyka, strusia; 15 zł – za kaczkę, gęś; 5 zł – za kurę, perlicę, przepiórkę; 4 zł – za gołębia, bażanta i kuropatwę.

W razie pytań prosimy o kontakt z Punktami Informacyjnymi w biurach powiatowych Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.