Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Młodzieżowym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Budzów

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 14-09-2023

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza na: Młodzieżowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Budzów. Zgłoszenia do udziału w Turnieju przyjmowane są do 29 września 2023r. Telefonicznie: tel. 33/8740135, kom. 887 505 053 lub e-mail: bibpalcza@interia.pl. Prosimy o zgłoszenie: drużyn 6-osobowych dziewcząt, drużyn 6-osobowych chłopców. W dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII-VIII, uczniowie szkół średnich. Turniej odbędzie się dnia 7 października (sobota) o godz. 10.00 na Hali Sportowej BiOAK w Budzowie.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.