Urząd Gminy w Budzowie

Zapraszamy do udziału w Gminnym Konkursie na „Babiogórską Szopkę Regionalną”

Kategoria: Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów Opublikowano: 24-11-2022

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów, Szkoła Podstawowa w Zachełmnej zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie p.n. „Babiogórska Szopka Regionalna” Szkopki oceniane będą w 3 kategoriach: szopki rodzinne (obejmuje szopki wykonane wspólnie przez członków jednej rodziny), szopki dziecięce ( obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych), szopki młodzieżowe ( obejmuje szopki wykonane samodzielnie przez młodzież ze szkół średnich). Prace na konkurs prosimy dostarczyć do Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów ( dawny budynek Szkoły Podstawowej NR 1 w Budzowie ) do dnia 16 grudnia 2022 r. Wszelkie dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu: Tel. 33/874 01 35, kom. 887 505 053

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.