Urząd Gminy w Budzowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka  – Etap 2 i 3

Kategoria: Rok 2022, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 04-07-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Jachówka  – Etap 2 i 3

Realizacja zadania etapu 2 obejmuje:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji tłocznej o długości  7 125 mb;
  • montaż 1 szt. sieciowej pompowni ścieków P -1

Realizacja zadania etapu 3 obejmuje:

  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz kanalizacji tłocznej 6 960 mb;
  • montaż 1 szt. sieciowej pompowni ścieków P -2

Wartość całkowita operacji:  9 291 972,62 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Rządowego Programu  Polski Ład –  8 827 373,99 zł.
  • środki z budżetu gminy   –  464 598,63 zł

Czas trwania realizacji operacji: od 12.04.202 r. do 11.08.2023 r.

tablica informacyjna

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.