Urząd Gminy w Budzowie

Remont drogi Dział prowadzącej do szczytu Babica w Bieńkówce

Kategoria: Rok 2021, Wsparcie finansowe zadań Opublikowano: 10-01-2022

Beneficjent: GMINA BUDZÓW

Tytuł inwestycji: Remont drogi Dział prowadzącej do szczytu Babica w Bieńkówce

Realizacja zadania obejmowała:

  • roboty ziemne
  • remont podbudowy

Wartość całkowita operacji: 684 040,78 zł.

Finansowanie zadania:

  • środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne lub inwestycję w ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną oraz  infrastrukturę związaną z usługami turystycznymi  –  684.040,78 zł.

Czas trwania realizacji operacji: Do 26 listopada 2021 r.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.