Nasze miejscowości:

Najnowsze informacje

KURS TAŃCA

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów zaprasza dzieci klas I – VI…

czytaj więcej...

Konsultacje

W sprawie budowy boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej w Budzowie.

czytaj więcej...

Dofinansowanie na zmianę systemu ogrzewania – Aktualizacja

Gmina Budzów informuje, że przystępuje do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

czytaj więcej...

„Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu „Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy”. Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00. Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

czytaj więcej...

Agencja wypłaci rekompensaty dla rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wnioski można składać w Biurach Powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego od 1 do 28 lutego 2017 r.

Formularz wniosku udostępniony jest na stronie internetowej ARiMR (www.arimr.gov.pl) oraz w Biurach Powiatowych ARiMR.

czytaj więcej...

Ogłoszenie o wyniku konkursu

Przypomnienie obowiązku sprawozdawczego

W ślad za pismem Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami  Urząd Gminy w Budzowie przypomina, iż…

czytaj więcej...

Plan Zamówień Publicznych 2017 r.

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 2015 r. Dz.U. poz. 2164) Gmina Budzów przedstawia Plan postępowań o udzielanie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy w 2017 r. o wartości powyżej 30.000,00 Euro.

czytaj więcej...

FERIE ZIMOWE

Ferie Zimowe z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Budzów…

czytaj więcej...

„KURS TAŃCA NOWOCZESNEGO”

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy zaprasza…

czytaj więcej...

Wydarzenia kulturalne

KURS TAŃCA

FERIE ZIMOWE

Więcej wydarzeń