palcza
bienkowka
jachowka
budzow
baczyn
zachelmna

Najnowsze informacje

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI PO ZIEMI BUDZOWSKIEJ

Bieg Niepodległości po Ziemi Budzowskiej. 11 listopad 2016 r. Baczyn – Glinnik. Zapraszamy mieszkańców Gminy Budzów do udziału w Biegu.

czytaj więcej...

GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Wójt Gminy Budzów wraz z Współorganizatorami serdecznie zapraszają na Gminne Obchody Święta Niepodległości…

czytaj więcej...

Szkolenie dla Beneficjentów

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” zaprasza do udziału w jednodniowym szkoleniu dla beneficjentów z zakresu wypełniania:

  1. a) wniosku i biznesplanu o przyznanie w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
  2. b) wniosku i biznesplanu w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.
czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej 2016

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODACZEJ ”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej zaprasza na szkolenie/spotkanie informacyjne…

czytaj więcej...

„Weź paragon”

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suchej Beskidzkiej przypomina o trwającej kampanii „Weź paragon”. Akcję prowadzi Ministerstwo Finansów, a jej celem jest uświadomienie Polakom roli paragonu fiskalnego i minimalizowanie negatywnych efektów nierzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach rejestrujących. Nadużycia tego typu uszczuplają wpływy do budżetu państwa i w efekcie mają negatywny wpływ na kondycję i rozwój całego społeczeństwa będącego odbiorcą usług finansowanych przez państwo (m.in. edukacja, służba zdrowia).

czytaj więcej...

Służba Celna ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

czytaj więcej...

„Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”

Od piątku, 30 września br., w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego  będzie można złożyć powiadomienie w ramach mechanizmu „Dalsze wsparcie kryzysowe producentów owoców i warzyw (Wow)”.

czytaj więcej...

„Migajmy razem!”

Przedstawiamy plakat pt.: „Migajmy razem!” dotyczący stosowania Polskiego Języka Migowego, opracowany przez Polską Radę Języka Migowego powołaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243 z późn. zm.).

czytaj więcej...

Zawiadomienie

Weryfikacja wpisu ogierów do ksiąg, jak również przeglądów jesiennych: klaczy, źrebiąt, ogierów wszystkich ras, oraz opisu słownego i graficznego KONI, a także wydawania paszportów dla posiadanych koni.

czytaj więcej...

Wydarzenia kulturalne

Więcej wydarzeń