Nasze miejscowości:

Najnowsze informacje

FERIE ZIMOWE

Ferie Zimowe z Biblioteką i Ośrodkiem Animacji Kultury Gminy Budzów…

czytaj więcej...

„KURS TAŃCA NOWOCZESNEGO”

Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy zaprasza…

czytaj więcej...

Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych.
Badania realizowane sa w wylosowanych gospodarstwach metoda wywiadu bezposredniego lub metoda
wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzedu Statystycznego. Formularze mozna takze wypełnic
samodzielnie, na stronie internetowej:
https://rolnictwo.stat.gov.pl

czytaj więcej...

Statystyczne Badania Ankietowe w 2017r.

Główny Urząd Statystyczny, zgodnie z programem badan statystycznych statystyki publicznej przeprowadza na terenie całego kraju statystyczne badania ankietowe. Badania realizowane sa przy pomocy ankieterów i eleankieterów statystycznych. Za ich organizacje i realizacje na terenie województwa małopolskiego odpowiedzialny jest Urzad Statystyczny w Krakowie

czytaj więcej...

INFORMACJA

Urząd Gminy w Budzowie przypomina, że zgodnie z Uchwałą Nr XXI/179/2012 Rady Gminy w Budzowie z dnia 19 grudnia 2012 r.  każdy właściciel bądź lokator nieruchomości obowiązany jest do zgłaszania wszelkich zmian w Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

czytaj więcej...

„Łamiemy bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo-szkoleniowego „Łamiemy bariery – młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

czytaj więcej...

Wycinka drzew i krzewów- nowe przepisy od 1 stycznia 2017 r.

1 stycznia weszła w życie zmieniona Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249), regulująca m. in. sprawy wycinki drzew i krzewów w prywatnych posesjach.

W Urzędzie Gminy nie trzeba  już uzyskiwać zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych  pod warunkiem, że ich wycięcie nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 83f ust. 3a Ustawy o ochronie przyrody).
Ustawodawca znosi również wymóg uzyskania zezwolenia na wycinkę w stosunku do drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów  nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

czytaj więcej...

Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że od dnia 02.01.2017r. zmianie uległy godziny obsługi w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej działających na terenie powiatu suskiego. Natomiast punkt zlokalizowany w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza 19, został przeniesiony do siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościelnej 5b…

czytaj więcej...

Organizacja kwalifikacji wojskowej w 2017 roku

Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn z terenu Gminy Budzów zostanie przeprowadzona w dniach od 20-21 lutego 2017 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej na ul. Mickiewicza 19. 

czytaj więcej...

Wydarzenia kulturalne

FERIE ZIMOWE

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Więcej wydarzeń